S  t  r  a  e  t  e  r   &   K  o  l  l  e  g  e n


M ü n s t e r R e c h t s a n w ä l t e   u n d   F a c h a n w ä l t e  


 

Dierk Straeter

Rechtsanwalt

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Mediator (DAA)


Martin Chrubasik

Rechtsanwalt


Alexandra Kreienbaum

Rechtsanwältin


Georg Baier

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht


Tim Peter Heuel

Rechtsanwalt


Claus Vienken

Rechtanwalt

Fachanwalt für IT-Recht


Berthold Brombach

Rechtsanwalt

Steuerberater

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Fachanwalt für Steuerrecht

 

 

 
Straeter & Kollegen | mail@ra-straeter.de